GAP VII. Tarım Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * 28 NİSAN - 01 MAYIS 2015 * Şanlıurfa

 Ana Sayfa

 Konferans Konusu

 Organize Eden Kuruluşlar

 Organizasyon Komitesi

 Konferans Programı

 Konferans Takvimi

 Bildiri Yazım Kuralları

 Kayıt Formu

 İletişim

 Sergi

 Etkinlikler

 Ulaşım

 Duyuru

 Amblem-Logo / Banner

 Harran Üniversitesi

 Şanlıurfa

 Linkler

 Site Bilgisi

Şanlıurfa'da Hava Durumu

SANLIURFA

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

WORD DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

* Bildiriler (sunulu ve poster) Kongre öncesi basılacaktır.

* Bildiriler Microsoft Office Word uyumlu programlarda hazırlanmalı ve kongre  

  e-posta adresine elektronik olarak ulaştırılmalıdır.

* Bildiri içerisinde basıldığı haliyle görünen hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

 

1-   Bildiriler tek aralıklı tek sütun üzerinde Times New Roman yazı karakteri seçilerek 11 punto ile yazılmalıdır.  Kenar boşlukları: üst-alt ve sol 3.0 cm (30 mm) ve sağ 2.0 cm (20 mm) boşluk bırakılarak yazılmalıdır.  Araştırma herhangi bir kurum tarafından desteklenmiş ise makale başlığının son kelimesinin son harfine “*” konularak açıklaması dip not olarak 10 punto ile açıklanmalıdır.

2-   Metin (çizelgeler ve şekil ve kaynaklar listesi dahil) en fazla 6 sayfa ve çift sayıda olmalıdır. Makalenin birinci sayfasında en üst kısmında sol tarafa dayalı olarak “GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa” ve sağ tarafa dayalı olarak ise “sunulu/poster bildiri” ibaresi yazılmalıdır.  

3-   Makalede başlık  “BÜYÜK HARF” ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalıdır.  

4-   Yazar veya yazarların isim ve soy isimleri bildiride emeği en çok olan yazarlardan başlayarak unvan kullanılmadan, başlığın hemen altında, 10 punto ve yazar soyadları “BÜYÜK HARF”lerle ortalanarak yazılmalıdır. Yazarların kurumları yazar isimlerinden hemen sonra soyadlarının en son harfi üzerine rakam konularak yazılmalıdır. Makaledeki birinci yazarın e-mail adresi kurum ismi ile birlikte ve önce yazılmalıdır. Sunumu yapacak yazarın isim ve soy isminin altı çizilmelidir. 

5-   ÖZET: Makalenin özeti 200-250 kelime olacak şekilde makaleyi kısaca tanımlayacak şekilde ve 10 punto ile yazılmalıdır.

6-    İngilizce başlık 11 punto kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve ortalanarak yazılmalıdır.

7-   ABSTRACT: İngilizce özet 200-250 kelime olacak şekilde makaleyi kısaca tanımlayacak şekilde ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Makale;

GİRİŞ (BÜYÜK HARF  BOLD 11 PUNTO)

MATERYAL ve METOT (BÜYÜK HARF  BOLD 11 PUNTO)

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA (BÜYÜK HARF  BOLD 11 PUNTO)

SONUÇ (11 PUNTO ve BOLD)

     KAYNAKLAR (11 PUNTO BOLD) başlıkları altında toplanmalıdır.

   TEŞEKKÜR: Gerekli görülürse verilmeli ve "10 punto" ile yazılmalıdır.

8-   Sayfa numaraları "10 punto" ile otomatik numaralandırma fonksiyonu kullanılarak, sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

9-   Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır.

10- Özet ve Abstract’ın hemen altına 4-6 adet Türkçe ve İngilizce Anahtar Kelimeler / Key Words eklenmelidir. Key Words bold ve italik olmalıdır. 

 11-Derleme metin hazırlanırken özet, İngilizce abstract, anahtar kelimeler, teşekkür( gerekli ise), sonuç ve kaynaklar dışında bölüm başlıkları açısından belirli bir formata uymak zorunlu değildir. Ana metin tanıtıcı bilgiler ile başlamalı, esas konu ayrıntılı olarak irdelenmeli, sonuç ve tartışmalarla birlikte derleme bildiri tamamlanmalıdır.

12- Resim, şekil ve grafikler “Şekil”, tablolar ise “Çizelge” adı altında verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil başlıkları "11 punto", çizelge içi bilgileri 10 punto, açıklamalar "9 punto" ile yazılmalıdır.

13- Ondalık rakamlar nokta ile ayrılmalıdır (123.87; 0.987 gibi).

14- Kaynak gösterimi: Kısaltma yapılmadan verilmelidir

 

a- kaynak dergi ise

 Çopur, O., Demirel, U., Polat, R. ve Gür, M.A. 2010. Effect of different defoliants and application times on the yield and quality components of cotton in semi-arid conditions. African Journal of Biotechnology, 9 (14): 2095-2100.

 

b-kaynak kitap ise

Oğlakçı, M., Bölek, Y. ve  Çopur, O. 2010. Pamuk Bitkisinde Zararlanma, Ürün Kayıpları ve Dayanıklılık. Şanlıurfa Ticaret Borsası Yayınları Yayın No: 4, Şanlıurfa, 113 s.

 

c- kaynak kitaptan bir bölüm ise

Walstra, P., van Vliet, T. ve Bremer, C.G.B. 1990. On the fractal nature of particle gels. “Alınmıştır: Food Polymers, Gels and Colloids.(ed) Dickinson, E., The Royal Society of Chemistry, Norwich, UK, 369-382”

 

 d- yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak ise

Anonim. 1985. T.S.E. Peynir Standardı, TS 591, Ankara

Anonim, tarihsiz. Microbiology Handbook, Chr.Hansen Laboratory

 

e- kaynak kongre/ sempozyum/konferans kitabı ise

Çopur, O., Gür, M.A., Karakuş, M. ve Demirel U. 2007. Şanlıurfa Kuru Koşullarında Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi. GAP V. Tarım Kongresi, 17-19 Ekim,  Şanlıurfa, s. 305-309.

 

 f- Elektronik ortam ise;

     1- Alıntı bir yazarın eserinden yapılmışsa, metinde atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynaklar  ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğe uygun olarak verilmelidir.

           Metin içinde: (Nielsen, 1999)

Kaynakçada: Nielsen, Jakob (1998), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (18.10.1999).

     2- Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde, Kaynaklarda ise alt adresleri de kapsayan site adresi siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

           Metin içinde: (tuik.gov.tr., 2008)

            Kaynakçada: (http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=13,  10.11.2008)

15- Makale yazımında “Uluslararası Birim Sistemi” (SI)’ye uyulmalıdır.

 

 

Poster Yazım Kuralları

·         Posterler 70x110 cm boyutlarında ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

·         Okunması kolay bir yazı karakteri (örneğin Times New Roman, Arial ve Courier) kullanılmalıdır.

·         Başlık, yazar isimleri ve adres bilgileri 26-40 punto, diğer bölümler ise en az 16-18 punto kullanılarak hazırlanmalıdır.

·         Posterler organizasyon komitesince bildirilecek numaralanmış panolara asılacaktır.

·         Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlisi poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

·         Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve bilgi vereceklerdir. 

 

 

 

Makarna_1Makarna_3Makarna_4Makarna_5Makarna_2

Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2014, Perşembe 14:56

 © 2015 - GAP VII. Tarım Kongresi* HRÜ Ziraat Fakültesi * Şanlıurfa, Türkiye